BORGHI CHEMICALS POLAND sp. z o.o.

  • pl
  • en
  • de
  • it
  • ru
Zawiadamiamy, że ze skutkiem na dzień 01 marca 2016 r. nastąpiło przeniesienie zakładu pracy spółki B.C.P. - BORGHI CHEMICALS POLAND" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prusicach na rzecz spółki: GHP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Prusicach, Polska, ul. Polna 14b, 55-110 Prusice, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584154, Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 915-17-96-444, numer REGON: 362969083.

Przyczyną powyższego przeniesienia była sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki B.C.P. - BORGHI CHEMICALS POLAND" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prusicach na rzecz spółki GHP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Prusicach. GHP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa kontynuuje działalność dystrybucyjno-handlową firmy B.C.P. - BORGHI CHEMICALS POLAND" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

GHP Sp. z o.o. Sp. k. powstała w wyniku połączenia sił dwóch dużych, znanych na całym świecie firm: niemieckiej grupy Harke GmbH - Mülheim i włoskiej firmy Gamma Chimica - Mediolan.
Mając za sobą silnych partnerów, GHP buduje swoją unikalną pozycję handlową i dystrybucyjną w branżach: powłoki i polimery, chemia bazowa, chemia gospodarcza, kosmetyczna i spożywcza.
Dzięki wsparciu naszych dostawców, zapewniamy również wsparcie techniczne. Oferujemy usługi magazynowania i pakowania. Biura i centrum logistyczne znajduje się w Prusicach w pobliżu Wrocławia.

W najbliższym czasie uruchomiona zostanie strona internetowa firmy GHP Sp. z o.o. Sp.k.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail: ghpl@ghpl.pl lub dzwonić na naszą centralę: +48 71 388 83 31.

Zarząd Spółki

Nasza oferta

Created by SkyGroup Sp. z o.o.